Articles from Ocak 2015Yaşadığımız toplumda herkes bir şeylerden yakınıyor.

. Yaşadığımız toplumda herkes bir şeylerden yakınıyor. Yolsuzluk, hırsızlık, çirkinleşmiş siyaset, yalan, dolandırıcılık, din sömürüsü, hıyanet fetvaları, kapkaç, cinsel taciz, sapıklık, hoşgörüsüzlük, akıl durduran töre cinayetleri, hak hukuk bilmeme, yasa dışı dinlemeler, hatta hukuk tanımayan hukukçular, adalet bilincinden yoksun adalet dağıtıcılar, başarısız öğrenciler, provakatör devlet memurları, saygısız insanlar, asi çocuklar vb… Bu olumsuz, tatsız, çirkin […]

BAŞKa BİR İNSAN OL-mayı dene

. “Başkalarından İNSAN OL-malarını beklemek yerine, BAŞKa BİR İNSAN OL-mayı dene. Sevgiyle” buRAK özDEMİR www.tanrınındogumgunu.com . . www.izmirliahmetkaya.com . BİR KİTAP HAYAL EDİN www.dogumgunu.com.tr www.kur-an.com www.tanrinindogumgunu.com .

Hayatın sana ne sunmasını bekliyorsun?

. Hayatın sana ne sunmasını bekliyorsun? Ne olmasını bekliyorsun? Dün akşam HAYAL-ini KUR-duğun şeylerin, sabah olunca GERÇEK-leşeceğini mi UM-uyorsun? Sistem böyle çalışmıyor? Zikir, Düşünce gücü, metafizik, parapsikoloji, matris, yoga, ŞİFA TEKNİKLERİ, reikinin versiyonları, Her türden GURU ve akımları, Tarikatler, cemaatler, guruplaşmalar, meditasyon vs. aklına ne geliyorsa, neye inanıyor ve peşinden gidiyorsan, hepsi bir yerde tıkanıp […]

İNSAN, sadece İNSAN OL-makla yetinebilmeli.

. İNSAN, sadece İNSAN OL-makla yetinebilmeli. “ 7 YAŞINDA-ki KIZ ÇOCUĞU-nu nikahına almanın hiçbir mahsurunun OL-madığı fetvasının, televizyonlarda insanların gözünün içine bakan  bir utanmazlıkla verilmesi… Yaşadığımız toplum LUT KAVMİ-ni solda sıfır bırakır dostlar.” buRAK özDEMİR www.tanrınındogumgunu.com . . www.izmirliahmetkaya.com . BİR KİTAP HAYAL EDİN www.dogumgunu.com.tr www.kur-an.com www.tanrinindogumgunu.com .

ANLA-yamıyorum, KAVRA-yamıyorum diyorsan.

. ANLA-yamıyorum, KAVRA-yamıyorum diyorsan. Tanrı’nın GÜCÜ-nü mü ANLA-mak istiyorsun, uzayın uçsuz bucaksız, SONSUZ denilen azametini DÜŞÜN. O’nun hikmetini mi SOR-mak istiyorsun, evrendeki AKIL AL-maz bütünlüğü ve ahengini gör. O’nun cömertliğini mi ÖĞREN-mek istiyorsun, o halde yeryüzündeki çeşit çeşit NİMET-lerin ÇOK-luğuna bak. O’nun merhametini mi bilmek istiyorsun, ona küçücük bir şükürde DAHİ bulunmayanlara bile verdiği sayısız […]