**DİKKAT**

 

 .

D İ K K A T  !
REİKİ ÖĞRETMENLERİ
( MASTER TEACHER – GRAND MASTER TEACHER )
USTA ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETMEN YETİŞTİRİCİLERİ OLAN ÜSTADLAR,
REİKİ 1  – REİKİ 2 – REİKİ 3 İNİSİYASYONLARINDAN
HİÇ BİR MADDİ BEKLENTİ İÇİNDE OLMAMALIDIRLAR.
ÖZELLİKLEDE ŞİFA UYGULAMASI YAPAN REİKİ UYGULAYICILARI MADDİ BİR BEKLENTİ İÇİNDE OLMAK ÇOK BÜYÜK SAKINCALAR DOĞURUR.
LÜTFEN OKUYUN
*****
PARA KARŞILIĞI ŞİFA ÇALIŞMALARI
HAYIRLARA VESİLE OLMAK / HAYIRLARA ENGEL OLMAK
BEN
Para karşılığı şifa çalışmaları, danışmanlık alma konuları için ne diyorsun? Ne bileyim , bana biraz tuhaf geliyor. Para karşılığı olması yanlış gibi.
DONA
Kendi kendisine şifa veremeyen kimselerin, mistik şifacılıktan destek alması kaçınılmazdır.Bu konuda bazı ilkelerinin olmasıda. Mistik profesyoneller… Onlar, hayırlara vesile olmakla, hayırlara engel olmak arasındaki ince bir çizginin üzerinde yürüyorlar.
‘V E R D İ Ğ İ M   P A R AY A    D E Ğ D İ’
Uzakdoğunun eski öğretilerine gore şifa, nasıl şifacı ile şifalanan arasında, Tanrının gözetiminde bir ilişki ise, şifa ve mistizm nezdindeki para ilişkileri de kişiler arasındadır. Şifalanan yukarıdaki sözü sarfediyorsa,bunun üzerine kim hangi hükümde bulunabilir.
Para, maddeler dünyasının değişim birimidir. Para somut olguların satın alınması için geliştirilmiştir. Para, soyut değerleri karşılamakta, onlara paha biçmekte zorlanır. İnsan, somut , elle tutulur olgulara ödediği parayla son derece barışıktır. Mesele soyut olgulara para ödenmesi noktasına geldiğinde insan duraksar… Paranın gözle görülmeyen değerlerle el değiştirmesi, paranın tabiatını tırmalayan bir durumdur. İşadamı fabrikasına bir makina alacak olduğunda , ihtiyacı olduğundan emin olursa , ikileme düşmeden o makinayı satın alır. Makinayı fiziken idrak edebiliyor olması , ‘ödediğim paraya değdi ‘ demesini kolaylaştıracaktır.
Ürettiği ürünlerin dünyaya açılması için, fikri danışmanlık hizmeti alma aşamasına geldiğinde, alacağı fikirler o makinadan daha yararlı olacak olsa bile, aynı fabrika patronu bu konuda zorlanır. Somut olana yatırım her zaman daha kolaydır. Gözle görünmeyene yatırım, fazladan ve farklı melekeler ister. Ürün satın almak olağandır. ‘Hizmet ‘ satın almak ise problematik…
Aynı durum bilgisayarlarla ilgili olarak da karşımıza çıkar. Bilgisayara verilen para ‘helaldir ‘, fakat o bilgisayara anlam katan, onun ruhunu oluşturacak olan ‘yazılım’ a verilecek para ‘ gereksiz ‘ paradır. İnsanoğlunun , gözle görülmeyenlere, elle tutulmayanlara para ödeme konusunda yaşadığı güçlükler vardır.
Bu ikilemden, mistik profesyonelizm de payını alır. Üstelik onların işi daha zordur. İnsanlara ‘ malvarlığımı etkin yönetebilmek adına finans danışmanlığı hizmeti aldım ve karşılığında ücretini ödedim ‘ dediğinde, onlardan olumlu tepkiler alırsın. Aynı insanlara ‘ ruhumu iyileştirmek için mistik şifacılık hizmeti aldım ve karşılığında ücretini ödedim ‘ dediğinde soru işaretleriyle karşılanırsın. Soru işaretlerinin bilinç arkasında finansın bir ‘ ilim ‘ mistisizmin ise para etmez bir bilgi olduğuna hükmetmiş inançlar vardır. Gerçek olan, mistizmin en az finans kadar kıymetli bir bilgi olduğudur.
İnsanların mistik alanlara kayması, onların bilgilerini bedelsiz sunmalarını gerektirmez. Hiç bir sektörün profesyonelinden bilgi ve uzmanlığını karşılıksız sunması beklenmiyorsa, mistiklerden de beklenemez. Mistik hareketin yol alması adına mistik ‘Pazar’ ın büyümesini son derece olumlu karşıladığımı bilmeni isterim. İtiraz notlarımı düşmek kaydıyla…
Kişi, şifa tüketicisi kimliğiyle , tıpkı doktara ödediği gibi, mistik şifacıya da aldığı hizmetin bedelini ödemek durumunda olsa da, şifacı parasal konularda bir doctor gibi davranma hakkına sahip değildir. Mensubu olduğu felsefenin doğası, ona şifada bulunma gücünü veren o doğa, maddi değil manevi değerlerin yüceltildiği bir dünyadır. Burası mistik profesyonelizmin hayırlara vesile olmak / hayırlara engel olmak ikileminin merkez noktasıdır.
Maddi değerlere düşkün bir manevi insan,  o hassas ölçüyü kaçıracak olduğunda mistikliği gider, geriye sadece profesyonelliği kalır…
Mistik profesyonelizm, elinde tutması yüce bir bilinç gerektiren ateşten bir toptur. Sadece mistik olması, hayatın zorlu şartlarından ötürü oldukça zordur. Profesyonel olma yolunda maddiyat insanı halini alırsa , sadece profesyonel olarak kalacak, üzerinden şifa enerjisi geçirilmeyecektir. Bu durumda tam zamanlı şifa iletkeni olamayacak, yarı-iletken olmakla sınırlanacaktır. Mistik danışmanlar da , aynı ince çizginin üzerinde yürümektedirler. Genel ikilem, arkasına aldığı manevi dünyanın gücünü maddi dünyanın gerçeklerine gore yönetme yanlışıdır. Manevi bilgi sonsuz ve sınırsız bir kaynaktan gelir.  Bu bilgilerin pişirildiği diyarların doğulu bilginleri , bu bilgileri gelen batılı turistlere karşılıksız vermişlerdir. Batılı kişi, geri döndüğünde bu bilgileri aynı beklentisizlik içinde sunamazsa, bilgiyi iletememiş olur. Teori, bilginin sadece minik bir bölümüdür. Mistik bilgi sahiplerinin, doğu felsefesini, etkileyici örnekler eşliğinde anlatması güzel bir başlangıçtır. Sorun, karşıda ilgi uyandıran tüm felsefik anlatımların devamını şu kelimede kilitlenip kalmasındadır.
‘ seans ‘
Seans mantığı, sipiritüel bilginin doğasına aykırıdır. Bilgiyi seanslara bölüp taksitlendirmek, arkasında maddi dünyanın dünyevi endişe ve beklentilerini barındıran bir davranış şeklidir.
Bilge, bilgisini maddi hesaplar içinde olmadan açan kişidir.
‘Bu bilgiyi karşındakine hesapsız verirsem, artık bana ihtiyacı kalmazsa’ diyen kişi spiritüelizm gönüllüsü olamaz. Onun gönül verdiği, bu yeni güzel dünyanın gerçek olması da değildir. O da herkes gibi kendisine bir ‘branş’ seçmiştir.
Sipirtüel bilge, bilgisinin karşılığını almakla, kişileri kendine bağımlı ve koşullu hale getirmemek arasındaki ince çizgiyi yakalayabilen kişidir. Uzman, felsefeyi seans paketlerine indirgememeli, yarı-iletken davranmamalı, kendisinde olanı vargücüyle  karşı tarafa aktarmanın çabası içinde olmalıdır. Dünya, her branşın profesyoneline yetecek kadar kalabalıktır. ‘seans’ bilgiyi içselleştirmekte sorunu olan ve desteğe ihtiyacı olanlar için geçerlidir.  Mistik felsefe, oturumlara indirgenerek anlatılamaz. Spiritüel gönüllü, kendisini gereksiz kılmak için elinden geleni yapan , gelecekten korkmayan kişidir.
Bunun ötesi, spiritual ‘kariyer’dir.
BEN
Somut bir örnek rica ediyorum.
DONA
Hayırlara vesile ya da hayırlara engel olmak…
Sana bunun ne demek olduğunun örneğini vereceğim.
Akapunktur, bir ilimdir küçüğüm. Bir defa öğrendiğinde hayatının sonuna kadar kendi kendine tibbi müdahalelerde bulunabileceğin bir ilim. Günümüzün her şeyi maddileştiren dünyası, akapunktur ilmini bir uygulama dalı haline getirmiştir.
Bu şifa kanalından yararlanmak için konunun uzmanına vizite ödemen gereklendirilmiştir. Hakikatin alternatif  tıbbı, içinde maneviyat ve sevgi barındırır. Akapunkturu ‘seanslara’ indirgeyen anlayış alternatif şifa tıbbı değil, modern tıbbın bulduğu alternatif bir yoldan ibarettir.
Tıbba gerçek alternatif, herkesi kendi kendisinin doktoru haline getiren  koruyucu, gözetici ve herşeyi ücretlendirmeyici, devrimci bir anlayıştır. Akapunkturu kitlelere bir seanslar bütünü olarak anlattığında sen akapunkturu yaygınlaştıran değil onu engelleyen kişi durumunda olursun. Hastalığı kökünden değil, periyodik olarak  ‘çözen’ ilaçları tercih eden veterinerlerden hiçbir farkın kalmaz. Madde bağımlısı bu yanının tedavisi için , kainatın iyileştirici iğnelerinin üzerine batırılacağından şüphe duymaman gereklidir.
.
.
BuRAK özDEMİR

Bir cevap yazın