MUHTAÇ

MUHTAÇ…
Bebek anneye muhtaç,
anne bebeğe muhtaç.
Gül bülbüle, bülbül de güle muhtaç.
Arı çiçeğe, çiçek de arıya muhtaç.
Hasta doktora, doktor da hastaya muhtaç.
Öğrenci öğretmene, öğretmen öğrenciye muhtaç.
Güzel aynaya, ayna güzele muhtaç.
Dünya güneşe, güneş de dünyaya muhtaç.
Güneş kainata, kainat güneşe muhtaç.
İnsan kainata, kainat insana muhtaç.
Erkek kadına, kadın erkeğe muhtaç.

Her biri bir başka şeye muhtaç. 
Kısaca herkes herkese muhtaç. 
Ama canlı cansız her şey Tanrı’ya muhtaç.
Muhtaçlık dışında kalan, 
muhtaç olmayan, 
ihtiyaç sahibi olmayan tek Tanrı’dır.

“…şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.” Ali İmran Süresi 97.

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise kimseye muhtaç değildir, övülmeğe layık olandır.” Fatır Süresi 15.

“Bu, kendilerine peygamberleri belgelerle geldiğinde: “Bizi doğru yola bir insan mı eriştirecek?” diyerek inkar edip gerçeğe yüz çevirmelerinden ötürüdür. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığını ortaya koymuştur. Allah müstağnidir, övülmeğe layık olandır.” Tegabun Süresi 6.

“Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır.” İhlas Süresi 2.

www.izmirliahmetkaya.com

Bir cevap yazın