OKUYABİLSEYDİK FARKINDA OLACAKTIK.

 

.

OKUYABİLSEYDİK FARKINDA OLACAKTIK.

Biz İslam’ı atalar dedeler kültüründen,
gelenekten, görenekten,
hamasetten, hurafelerden,
mistik telakkilerden, menkıbelerden,
cemaatçilik, tarikatçılık, mezhepçilik anlayışlarından;
rüya tabiri, şifalı bitkiler,
ilmihal, siyer, magazin kitaplarından;
romanlardan, hikayelerden, şiirlerden,
gazete köşelerinden, dergi sayfalarından,
edebiyat tarihimizin malı olmuş
dini-tasavvufi edebi eserlerden,
namaz hocası ve hadis kitaplarından okuyoruz.

Ancak eğri oturup doğru konuşalım
esaslı bir şekilde Kur’an’ı Kerim’den okumuyoruz.

Kısaca BİZ İslam’ı başka her yerden okuyoruz;
ama Kur’an’dan okumuyoruz.

Levh-i Mahfuz’u OKUYABİLSEYDİK FARKINDA OLACAKTIK.

Apaçık Levh-i Mahfuz 41. Bölümden
“… Bu gün, HAKİKAT dil olarak Türkçeyi seçmiştir. Tanrın bugün seninle Türkçe konuşuyor. Tanrı HAKİKATİ Türkçe dillendiriyor. Şu anda Tanrı seninle aynı dili konuşuyor.”
“… Hakikat, dünyaya bu dil üzerinden akacaktır. Türkçe, Hakikatin anadili olunca, geleneksel tüm tefsirler bir gecede yok olur. Hakikat frekansı bugün Türkçeyse, bu Kur-anı çözümlemeye çalışırken elindeki Arapça sözlüğün artık onu yalnız bıraktığı anlamına gelir. Bu durumda, Kur-an çıkarımlarını nereye bakarak yapacaktır? HAKİKAT, dil değiştirerek İSLAMİ ritüelleri altüst eden kıyamet sürecini hızlandırır. Arapça orijinlerin hepsi yok olmuştur. Sözlük tefsirlerinin günü sona ermiş, İNSAN ÖZÜNÜN tefsirinin çağı gelmiştir. Artık sözlük, MANA boyutudur.”

buRAK özDEMİR

Güzel Kur-an’ın Maide s 104.
“Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin” denildiğinde, “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter” derler. Ya ataları bir şey bilmiyor ve doğru yolda değillerse de mi?”

Güzel Kur-an’ın Maide s 15.-16.
“Ey Kitap Ehli, Kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve birçoğundan vazgeçen elçimiz geldi. Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitap geldi.” “Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.” Maide s 15-16

Güzel Kur-an’ın Buruç s. 21-22.
“Doğrusu sana vahiy edilen bu Kitap, Levhi Mahfuz’da bulunan şanlı bir Kur-an’dır.”

OKUYABİLSEYDİK FARKINDA OLACAKTIK

www.izmirliahmetkaya.com

.

 

Bir cevap yazın