Duygular – şifa

  Duygular – şifa İçimizde taşıdığımız tüm çözülmemiş düşünceler ve duygular, tüm olumsuzluklar bedenimizde kendini gösterip, bizi hasta edebilir. Bir şeyi bilmek, her zaman hislerimize etki etmez. Örneğin kişi, kıskanmak için bir neden olmadığını bilir, ama buna rağmen bu kuvvetli duyguyu içinden atamaz. Bu nedenle, duygularımıza ulaşabilmek için salt sözel iletişimin dışına çıkmamız gerekir. Genelde […]