Mesele, dünyayı, hayatı ve varlığı sorgulamakla ilgili.

. Mesele, dünyayı, hayatı ve varlığı sorgulamakla ilgili. Birine benzeyebiliriz, biri gibi davranabiliriz, örnek alabiliriz, bunu birçok kişi yapabilir. Yaptığımız şeyler, düşüncelerimiz benzeyebilir. Ama önemli olan bunları herkes düşündüğü için değil, gerçekten bunlara inanıyorsak, inandığımız gibi düşünmek ve inandığımız gibi yaşamaktır. Koyunlaşma, insanlık dışı bir süreci içermesine rağmen insanlara çok çekici gelebilmektedir. İnsanı tembel ve […]