DEHA VE YALNIZLIK…

10kas

.

DEHA VE YALNIZLIK…

DEHA VE YALNIZLIK

Bu iki kelime yan yana gelmemelidir.

DAHİ OLAN,

KENDİNİ YALNIZ HİSSETTİĞİNDE

TANRISAL YANI,

İÇİNİ YAKMAYA BAŞLAR.

Mustafa Kemal’in DEHA YALNIZLIĞI

beraberinde İÇ isyanı getirir…

İSYAN İSE

KUTSAL SAYILABİLECEK BU METNİ…

Onu, kavuştuğun yeni BİLİNÇ ışığında

yeniden okumanı öneririm.”

İndigo Mehdilere Hitabe

“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa ET-mektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, SENİN, en kıymetli HAZİNE-ndir. İstikbalde dahi, SENİ bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti MÜDAFAAmecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîmve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, İKTİDARA SAHİP OLANLARgaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu İKTİDAR SAHİPLERİ şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. MİLLET, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş OL-abilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, VAZİFEN; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk”

DONA – LEVH-İ MAHFUZ’dan.

.

atabiz

.

O, BEN DEĞİL, BİZDİR

İki Mustafa Kemal vardır:

Biri ben, et ve kemik,

geçici Mustafa Kemal…

İkinci Mustafa Kemal,

onu “ben” kelimesiyle ifade edemem;

O, BEN DEĞİL, BİZDİR!

O, memleketin her köşesinde

yeni fikir, yeni hayat

ve büyük ülkü için uğraşan

aydın ve savaşçı bir topluluktur.

Ben, onların rüyasını temsil ediyorum.

Benim teşebbüslerim,

onların özlemini çektikleri şeyleri

tatmin içindir.

O Mustafa Kemal sizsiniz,

HEPİNİZSİNİZ.

Geçici olmayan,

yaşaması ve başarılı olması gereken

Mustafa Kemal odur.

Sözün mükemmelliğine,

Kur-an ahlakına uygunluğuna

Hz. Muhammed‘in kendini kişileştirmemesi gibi

kendini benleştirmeyip BİZ-leştirmesindeki

güzelliğe bakar mısınız?

Saygılar güzel insan.

Benim Mustafa Kemal’le

gerçek anlamda buluşmam,

onu gerçekten anlamam

Levh-i Mahfuz‘la oldu.

Öncesinde Atatürkçü olma iddiasındaki

tiplemelerden dolayı

adını koyamadığım bir mesafe vardı,

fazla derinine giremiyordum

kurcalamadan sadece seviyordum.

Şimdi anladığım için

çok daha fazla seviyorum.

Herşey sorgulanırken,

bu insan sıfırdan,

objektif şekilde,

artısıyla eksisiyle

yeni baştan modellendi beynimde.

 

Vardığım sonuç şu:

Dünyaya gelmiş en büyük devlet adamı.

Toplumunu yükseltmeyi başarabilmiş.

Bugün bu gerçeği hatırlamak için

güzel bir gün.

150 sene önce

böyle bir insanı doğurabilmiş bir ülke.

Bugün istese neler neler yapar.

Yapacak da.”

buRAK özDEMİR

.

Bir cevap yazın