İnSAn

. İNSAN “Her İnsan, her İnsan gibi doğar. Rutin bir biçimde. Ancak doğumları takip eden hayat ömürlerinden öyle kimlikler ortaya çıkar, öyle hikâyeler yaşanır ki bunlara İnsan mucizesinin dışında başka bir adla yaklaşamazsın. Kimi İnsanlar ‘keşke bu hikâye hiç bitmese, bu İnsan sonsuza kadar yaşasa’ dedirtir diğer insanlara. Mustafa Kemal bu hikâyelerden biridir. Bir rutin […]

Bu gün, HAKİKAT dil olarak Türkçeyi seçmiştir

Bu gün, HAKİKAT dil olarak Türkçeyi seçmiştir. BİZ İslam’ı atalar dedeler KÜLTÜR-ünden, GEL-enekten, GÖR-enekten, HAM-asetten, HURAFE-lerden, MİSTİK telakkilerden, MENKIBE-lerden, CEMAAT-çilik, TARİKAT-çılık, MEZHEP-çilik anlayışlarından; RÜYA tabiri, ŞİFA-lı bitkiler, İLMİHAL, siyer, MA-gazin KİTAP-larından; ROMAN-lardan, HİKAYE-lerden, ŞİİR-lerden, gazete KÖŞE-lerinden, DER-gi sayfalarından, EDEB-iyat TARİH-imizin malı OL-muş DİN-i-tasavvufi EDEB-i eserlerden, NAM-az HOCA-sı ve HADİS kitaplarından OKU-yoruz. Ancak eğri oturup DOĞRU […]

Gerçek olarak gördüğünüz şeylerin gerçekliğinden kuşkulanır mısın?

. . Gerçek olarak gördüğünüz şeylerin gerçekliğinden kuşkulanır mısın?  . Yaşadığımız yeryüzünde, insan olarak en yüksek amacımız, farkında olmadan hayal gücümüzün de ötesinde eterik şeyleri alıp kendi fiziksel varlığımızdan geçirerek görsel dünyamızda tezahür ettirmektir, kısaca yaratmaktır. Fiziksel bedenimizde, belkemiğimiz boyunca uzanan ve bu yaratma sürecini kontrol eden enerji yüklü bir tüp vardır. Biz o tüpün […]

DUA – HAKİKAT

DUA – HAKİKAT – Levh-i Mahfuz İnsanın kendi yaratıcısı ile  bağlantı kurduğu ilk araç DUA’dır.  Tanrı her insanda kendi ışığından ve sevgisinden bir kıvılcım olmasını istemiştir. Bir ihtiyaç anında, DUA etme eylemi insanın içinde kendiliğinden oluşur. Ancak insan bunu zayıflığın bir biçimi olarak görür. TANRISAL SEVGİNİN,  KENDİ ONURUNUN ÖTESİNDE  ONU DİNLEMEYE VE HER YAKARIŞINI,  HER İÇ ÇEKİŞİNİ,  HER GÖZ YAŞINI  […]

HAKİKAT, GERÇEK Mİ?

HAKİKAT, GERÇEK Mİ? Levh-i Mahfuz, hem HAKİKAT hem GERÇEK. Gerçekliğin bir parçası RUHUMUZDAN kendisini bize göstermiyorsa onu alamayız, farkında bile olmayız. Bilincimiz için ulaşılabilir olmalıdır HAKİKAT.  Bir başkasının önemli olduğunu düşündüğü  bir nakil olmamalıdır. İçimizdeki her OLASILIK değerlidir ve bilince çıkartılmayı hak eder ancak ifade edilmesi gerekli değildir. Semptomlar, rüyalar, kazalar hatta aksilikler;  bunların hepsi yerine getireceklerimiz konusunda  […]