NEFRET DUVARLARINI YÜKSELTMEYİN

. NEFRET DUVARLARINI YÜKSELTMEYİN Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre; Devletin güvenlik güçleri BARIŞÇIL gösterilere hiçbir şekilde güç kullanarak müdahale edemez. Barışçıl gösterilerde “DAĞILIN” uyarısı yapılması, dağılmayan göstericilere güç kullanılmasının mazereti olamaz. Güç kullanılmasının haklı olduğu yerlerde ise gerekenden fazla gücün kullanılması, üzerinde güç kullanılan şahıs etkisiz hale getirildikten […]